baby-baby-with-mom-mother-kiss-tenderness

האם הגדלת חזה פוגעת ביכולת להנקה ?

ניתוח להגדלת חזה אינו פוגע ביכולת להניק במרבית הנשים. ההנקה עם שתלי סיליקון בטוחה ואין חשש של מעבר סיליקון לילוד. לחלק מהנשים העוברות הגדלת חזה אין יצירת חלב בכמות מספיקה, הדבר נובע ממבנה השד המכיל רקמה בלוטית בכמות קטנה.

לפי צורת החזה לפני הניתוח ניתן לצפות למי עלולה להיות כמות חלב מופחתת לאחר הלידה. חזה קטן לבדו אינו מסביר יכולת נמוכה ליצור חלב אולם כאשר מופיע עם המצבים הבאים: חזה טובולרי (צינורי), מרווח גדול בין השדיים (יותר מ 4 ס"מ), תת התפתחות של השדיים ואה סימטריה עלולה להיות ירידה בכמות ייצור החלב.

גורמים בניתוח המשפיעים על יצור החלב: חתך בגבול העטרה עלול לגרום לירידה בעצבוב ולכן ירידה ביצור החלב.

מיקום השתל יש השפעה מסוימת על יצור החלב. מיקום של השתל מעל לשריר יכול ליצור לחץ על בלוטת השד וכך להפחית את מידת יצור החלב.

מראה החזה לאחר הנקה – הריון והנקה משפיעים על מראה החזה. מספר הריונות והנקות משפעים מאוד על המראה. במרבית הנשים נפח השד קטן, הוא נראה מרוקן ולעיתים גם צנוח.

לסיכום:

אין סכנה להניק לאחר הגדלת חזה.

במרבית הנשים שעברו הגדלה יש יצור כמות חלב מספקת.

חתך בכפל התת-שדי ומיקום תת-שרירי של השתלים מקטינים את הסיכון לירידה בכמות החלב.